Dra. Riyati
NIK: *****
NIP: 19630207 199512 2 001
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Lumajang, 7 Februari 1963
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Sejarah
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Sejarah
Alamat : Perum Kodim 0824 V/24

081559559853